Skulpterat varmt glas med färg och luftbubblor, påminner om havsanemoner.

Ca 7 cm