MINA OFFENTLIGA UPPDRAG

Jag tycker mycket om att arbeta med det offentliga rummet. Att konsten här får möta de människor som vistas på den specifika platsen. Jag arbetar oftast med blåst glas och sandgjutna glasreliefer som både kan vara frihängande verk eller fast installation på vägg, för såväl inom och utomhus miljöer. Under senare tid har jag även börjat arbeta med lera igen, då jag har ett förflutet som keramiker. Glas och lera passar fint ihop, kontrasterna skapar spänning och lämpar sig mycket bra för offentlig gestaltning.

Takkrona

PRIVAT BESTÄLLNING AV TAKKRONA, 2020
En privat kund kontaktade mig för att göra en stor takkrona till sitt vardagsrum. Jag ville skapa känslan av en moderniserad kristallkrona då jag blåste ca 400 st färgade och klara optikkulor som därefter genomborrades i båda ändar. Skelettet lät jag tillverka i rostfritt borstat stål och valde en ledbelysning upp och nertill i mittenringen av kronan.

NATURENS MIRAKEL

ROSENHILL FÖRSKOLA, UPPDRAGSGIVARE KARLSKRONA KOMMUN, 2020
Jag vann en tävling att utsmycka en vägg i matsal samt ett trapphus till Förskolan Rosenhill i Lyckeby. Här valde jag att arbeta med naturens avtryck genom att gestalta en sommaräng i matsalen och havets djup i trapphuset. Jag tillverkade glasmosaik i fusing, sandgjöt samt frihandsblåste vissa detaljer. Barnen integrerades i skapandeprocessen genom att själva göra avtryck i lera utav grenar, stenar och snäckor de plockat. Barnen var även med i glashyttan under en del av tillverkningsprocessen för att se det varma glaset formas i sanden.

Änglavingar, altarkors och dopdroppar

NÄTTRABY KYRKA, UPPDRAGSGIVARE NÄTTRABY KYRKA, 2019
Jag fick förtroendet att tillverka Nättraby kyrkas altarkors samt kyrkans dopdroppar. Kort därefter utsmyckade jag även Kyrkans vapenhus där jag tillverkade ”Änglavingar” i regnbågens alla färger. Jag arbetade med varmt glas som jag därefter fusade samman. Vingarna symboliserar kyrkans öppenhet välkomnande. Jag hade i detta arbete en nära dialog med kyrkoherde Maria Therese Ingridsson.

Från hav till skog

TORSÅS KOMMUNHUS, UPPDRAGSGIVARE TORSÅS KOMMUN, 2018
Mitt förslag vann en utlysning att göra ett konstnärligt gestaltningsuppdrag åt Torsås kommunhus entré. Torsås kommun sträcker sig från havet med sin vackra kust upp till de småländska skogarna. Jag valde därför att gestalta havet likt en båtform i rostig cortenplåt med master av optikformade glasformationer. I fönstret hänger en glasmobil i gröna nyanser som symboliserar skogens alla skiftningar.

Altarkors och ljusstakar

UPPDRAGSGIVARE JÄMSHÖGS FÖRSAMLING, 2012
Efter att ha tillverkat ”Livets Träd” i församlingshemmet bad kyrkorådet mig att göra ett altarkors med tillhörande ljusstakar samt korkors som placerades i kyrkans sakristia. Altarkorset är gjort av gjutna glasblock med mässingsdetaljer och Kristus är tillverkad sandgjutet glas. 2016 tillverkade jag även lilla kapellets kors och ljusstakar.

REGNBÅGE och frökapslar

HABILITERINGEN KARLSKRONA, UPPDRAGSGIVARE LANDSTINGET BLEKINGE, 2008
Habiliteringen i Karlskrona gav mig i uppdrag att gestalta deras väntrum. Hit kommer föräldrar med sitt barn för utredning och behandling. Jag ville skapa en färgglad upplevelse i det tomrum som uppstod i ett fönster i väntrummet ut mot ingången. Blåsta former i regnbågens alla färger. Gjorde här även sex tavlor, s.k Frökapslar i en korridor.

KORS OCH LJUSSTAKAR

UPPDRAGSGIVARE, AMIRALITETSKYRKAN I KARLSKRONA, 2008
Efter att ha tillverkat en Tacksägelseskål åt Amiralitetsförsamlingen 2003 anlitade Kyrkorådet mig åter för att göra ett kors med två tillhörande ljusstakar till församlingens Sakristia. Jag valde att arbeta med blåa nyanser då det är en kyrka starkt präglad av en marin stad. Jag gjöt glasblock som jag därefter fäste i en rostfri ram. Två tillhörande ljusstakar med luftbubblor.

Livets Träd

UPPDRAGSGIVARE JÄMSHÖGS FÖRSAMLING, 2007
Petrusgården är kyrkans församlingshem. I samband med sin ombyggnation anlitade församlingen mig att göra en konstnärlig gestaltning i Malmbergssalen. Jag valde här att arbeta med blyinfattat glas som bildar ett ”Livets Träd” med en tillhörande frihandsblåst stor skål där man både kan ha blomsterarrangemang eller tända ljus flytande i vatten vid speciella tillfällen.

FRUKTBÄRARE

UPPDRAGSGIVARE, FRISKOLAN TANT GRÖN, 2007
Friskolan Tant Grön gav mig i uppdrag att göra en välkomnande entré för de minsta barnen på skolan. Jag valde att göra två fruktspett, liknande de Baloo i Djungelboken jonglerar med. De består av frihandsblåsta olikfärgade glasformer med påklipp, stående på betongfundament som kaklats med egenhändig framställd glasmosaik. Lekfullhet och igenkänning präglar denna gestaltning.